Skip to main content

Undgå personskader i dine pallereoler

Hvert år sker der en del ulykker i forbindelse med håndtering af varer og gods i pallereoler. Mange af disse ulykker kan undgås, såfremt pallereolerne og miljøet omkring disse er udformet i.h.t. reglerne om sikkerhed.

Undgå personskader i dine pallereolerMange af disse ulykker kan undgås, såfremt pallereolerne og miljøet omkring disse er udformet i.h.t. reglerne om sikkerhed.

Brancheforeningen FLAM har i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet udarbejdet en vejledning, der præciserer reglerne for sikring af plukkepladser i pallereoler.

Vejledningen bekræfter ligeledes at der altid skal monteres nethylder eller tilsvarende i områder, hvor der foregår plukning eller andre arbejdsfunktioner. Eksempler på sådanne områder er:

 • Plukkepladser
 • Gennemkørsler
 • Flugtveje
 • Monterede slangevindere samt brandskabe
 • Monterede el-tavler el.lign.

Du kan downloade hele vejledningen fra FLAM her.

Fokus på lagersikkerheden

Det er en integreret del af Constructor’s produktportefølje at sikre en positiv indflydelse på vore kunders generelle forretning. Robuste helse- og sikkerhedsprincipper er nødvendige for at kunne skabe et etisk og lovligt arbejdsmiljø. Dette medfører naturligt klare fordele. Med de rigtige arbejdsmetoder og procedurer på plads vil du som virksomhed være godt på vej til at:

 • Forebygge arbejdsulykker og dårligt arbejdsmiljø
 • Opretholde et passende vedligeholdelsesniveau

Imidlertid betyder helse & sikkerhed mere end blot at assistere dig med at opnå sikker drift og vedligehold af vore produkter.  For os drejer det sig om at levere en komplet pakke. Et samarbejde med os vil gøre dig i stand til at:

 • Afholde lokale sikkerhedsseminarer – for alt dit personale
 • Udføre regelmæssige kontroller – overhold lovkrav ved at opretholde sikkerheden gennem hele produktets levetid
 • Vurdere og dokumentere enhver risikofaktor
 • Levere komplette kalkulationer & dokumentation
 • Give vejledning om helse- & sikkerhedsmæssig lovgivning omkring vore produkter

Constructor er medlem af brancheforeningen FLAM (Foreningen Lagerindretning og Materialehåndtering). Foreningens medlemmer har forpligtet sig til at overholde danske og fælleseuropæiske normer, standarder og lovgivningsmæssige regler, at yde kvalificeret rådgivning og at levere produkter og ydelser, der fuldt ud lever op til disse standarder.