Skip to main content

Komunikace v oblasti e-marketingu

Na základě směrnice o soukromí a elektronických komunikacích a různých místních evropských zákonů, které upravují používání elektronického marketingu (e-marketingu), jsou níže uvedena opatření, která společnost GMH zavedla za účelem dosažení souladu s tímto evropským nařízením.

Kdo je zodpovědný za elektronický marketing (e-marketing), který dostáváte?

Odpovědnou osobou je společnost Gonvarri Material Handling AS s poštovní adresou Østensjøveien 27, 0661 Oslo a e-mailovou adresou info@gonvarri-mh.com.

Jaký druh marketingové komunikace budete od společnosti GMH dostávat?

Dotyčná osoba bude dostávat e-maily týkající se nabídek, informací o nových produktech GMH nebo jejich přidružených značek souvisejících s průmyslovým skladováním a regály. V předmětu e-mailu bude vždy uvedena značka "[MARKETING]".

Jak jsou osobní údaje zpracovávány v rámci e-marketingu GMH?

Osobní údaje shromažďované a používané pro účely elektronického marketingu byly shromážděny v souladu s GDPR. Více informací o tomto zpracování naleznete zde a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti GMH.

Jaký je právní základ pro proces e-marketingu společnosti GMH?

Pro tato elektronická marketingová sdělení je právním základem a podkladem souhlas získaný od dotyčné osoby přijetím tohoto oznámení na webových stránkách GMH (princip opt-in).

Existují následující výjimky, pro které společnost GMH nevyžaduje zvláštní souhlas se zasíláním marketingových sdělení:

  • e-marketingová zpráva je zasílána stávajícím zákazníkům GMH a týká se stejných produktů/služeb, které již dříve zakoupili.
  • elektronická zpráva je zasílána právnické osobě (např. office@company.com).

Dotyčná osoba se může z odběru e-marketingových zpráv společnosti GMH kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu na konci každé e-mailové marketingové komunikace, kterou od společnosti GMH obdrží.

Jak dlouho budete dostávat marketingová sdělení GMH?

Dotyčná osoba bude dostávat sdělení GMH, dokud se z odběru neodhlásí pomocí odhlášení na následujícím odkazu.

Budu jménem společnosti GMH dostávat e-marketingová sdělení od třetí strany?

Společnost GMH v žádném případě nesdílí údaje pro marketingové kampaně s třetí stranou, ani je neprodává, nepronajímá nebo neumožňuje třetím stranám kontaktovat dotyčnou osobu přímo.

Jak mohu kontaktovat společnost GMH?

Dotyčná osoba může kontaktovat marketingové oddělení GMH následujícími způsoby:

Poštovní adresa: Gonvarri Matrial Handling (Constructor Group UK Ltd), Murdock Road, Dorcan, Swindon, Spojené království, SN3 5HY.

Email: marketing@constructor-group.co.uk